A bajai Szent Péter és Szent Pál (Belvárosi), valamint
a Páduai Szent Antal (Barátok) plébánia szervezésében

BELVÁROSI
ORGONAESTÉK

hangversenysorozat
XX. évfolyam
2017
.


2017. június 10. szombat 19 órakor
a Páduai Szent Antal (Barátok) templomban,
a templom búcsúünnepén

Vendégeink:
Bán István
orgonaművész, a budai evangélikus templom orgonisitája és
Avvakumovits Györgyi
énekművész


 A meghívó "nyomtatóbarát" letöltése

Bán István orgonaművész, karmester 1990-ben Peskó Györgynél kezdett orgonálni, akinek utódjaként 1999 óta a Budavári Evangélikus Templom orgonistája. A Magyarországon, többek közt Molekuláris Genetika szakon megszerzett diplomái után a zene iránti szeretete a Bécsi Zeneművészeti Egyetemre vezette. Egyházzenei tanulmányait Peter Planyavsky osztályában orgona és improvizáció, továbbá karvezetés és vezénylés, valamint szólóének szakokon 2007-ben, orgonaművészi tanulmányait 2008-ban fejezte be. Jelenleg ugyanezen intézményben PhD disszertációját készíti. Orgonaművészi koncerttevékenysége mellet Európa szerte nagy súlyt fektet a barokk egyházzenei művek autentikus előadására. Nikolaus Harnoncourt személyes ajánlása késztette bécsi székhelyű barokk zenekarának, a Musica Vivax Wien-nek a megalakítására. Az autentikus hangszereket megszólaltató zenekar Európa vezető együtteseinek az élvonalbéli zenészeit tömöríti.

***

Avvakumovits Györgyi a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának magánének tanszakán szerzett énekművész diplomát, majd a grazi Zeneművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol opera- és színpadi képzésben vett részt. Tanulmányi befejeztével elsősorban férjével, Szabó Csaba gitárművésszel adott közös koncerteket itthon és külföldön: Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában és az Amerikai Egyesült Államokban. repertoárjukon a barokk, klasszikus és kortárs szerzők művei egyaránt megtalálhatók. A Szolnoki Szimfonikus Zenekarral rendszeresen fellépett, áriaesteken és oratórikus művek szólistájaként, illetve a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarral, a Hegyvidéki Solti György Zenekarral és a Szegedi Nemzeti Színházban énekelt olyan karmesterekkel, mint Vásáry Tamás, Izaki Maszahiro, Pál Tamás, Oberfank Péter és Bolyky Zoltán. Bán István orgonaművésszel már szinte gyerekkoruk óta ismerik egymást, és szakmai pályafutásuk kezdete óta visszatérő vendég a Budavári Evangélikus Templom koncertjein. Jelenleg a Magyar Állami Operaház énekkarának művésze, ahol az operaelőadások mellett is folyamatosan lép fel hangversenyeken. 2016 júniusában az Erkel Színház Díszletraktárában Sebők Attila ötlete alapján két Shakespeare vígjáték ötvözéséből a Sok hűhó, vagy amit akartok című rendkívül szórakoztató darabot, Aczél András rendezésében, és Lakatos Márk látványtervezésével adták ellő kollégáival, amelyben operaáriák és opera együttesek dallamai csendültek fel, és idén júniusban ismét látható lesz.

 A hangversenyeken felhangzó műveket ismerteti:
Zöld Levente


2017. június 24. szombat 19 órakor
 a Szent Péter és Szent Pál (Belvárosi) templomban,
a templom búcsúünnepéhez kapcsolódóan jótékonysági
hangverseny a belvárosi orgona felújítására

Az est előadói:
Kosóczki Tamás
orgonaművész, a bajai belvárosi templom orgonistája, és a bajai

*Belvárosi Templom
Szent Cecília Kórusa

vezényelnek:
Petz Gábor és
Kosóczki Tamás

 A meghívó "nyomtatóbarát" letöltése

Kosóczki Tamás zenei tanulmányait a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kántorképző Tanfolyamán kezdte 1992-ben. Orgonatanára a kalocsai érseki főszékesegyház karnagya, Leányfalusi Vilmos orgonaművész volt. 1996-ban szerzett Római Katolikus Kántori Oklevelet. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumában folytatta, ahol 1998-ban felvételt nyert az egyetemi ágazatra, tanára dr. Csanádi László orgonaművész volt. 2003 tavaszán tartotta orgonaművész-tanári diplomakoncertjét Szegeden. Posztgraduális tanulmányait 2004 és 2007 közt végezte Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktoriskolájában. Konzulensei voltak: Lantos István, dr. Karasszon Dezső és dr. Ruppert István. Doktori disszertációját a XX. század első felében tevékenykedő jelentős magyar orgonatervező-szakértők diszpozícióiról (orgonaterveiről) írta. Doktori hangversenyét 2010 őszén Budapesten, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben adta. A művész-doktori (DLA) fokozatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Mestertestülete Summa cum laude minősítéssel ítélte meg számára.1999-2007-ig a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola orgona főtárgy tanára, majd 2007/2008-as tanévben a váci Bartók Béla Zeneiskola tanára volt. 2008 őszén visszatért szülővárosába, ahol a Liszt Ferenc Zeneiskola orgona- és zongoratanáraként tevékenykedik. 2010 őszétől a bajai Eötvös József Főiskola oktatója. 1998-ban alapította meg Baján a Belvárosi Orgonaesték hangversenysorozatot, melynek azóta is művészeti szerkesztője. 2003. július 1-től a Baja-Belvárosi Templom orgonistája. 2002-ben elnyerte a Köztársasági ösztöndíjat, 2005-ben és 2006-ban pedig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Fischer Annie ösztöndíjat. Sikerrel szerepelt Magyarországon, Németországban, Romániában Szerbiában és Szlovákiában.

***

A Bajai Belvárosi Templom Szent Cecília Kórusa városunk egyik legnagyobb múltú zenei együttese. Karnagyai voltak: Lovas Andor, Bojta Károly, Abonyi Pál, Simon Tamás és Pajor Márta voltak. Jelentősebb szolgálatok, szereplések után sajnálatos átszervezések közt megszűnt az együttes. 1993-tól Csukor Árpád egyházkarnagy lett a templom kántora, akinek utódja 2003 júliusától mindmáig Kosóczki Tamás orgonaművész. A kórus újjáalapítására a 2004-ben tett sikertelen kísérlete után 2009 tavaszán nyílt meg a lehetőség. Az újjáalapítást Kosóczki Tamás kezdeményezte. Az amatőr együttes tagjai örömmel vállalják, hogy a belvárosi templom ünnepi szertartásait énekükkel teszik szebbé. 2009 óta több mint 90 szentmisén énekeltek, elsősorban a belvárosi templomban, de énekeltek már a Józsefvárosi és a Kiscsávolyi templomban is ünnepi szentmiséken. 2013 júniusában szerepeltek először hangversenyen nagy sikerrel, dr. Kosóczki Tamás orgonaművész szólóestjén. Azóta a kórus a templombúcsúi hangverseny állandó közreműködője. Az énekkar repertoárján kizárólag egyházi kórusművek szerepelnek. Tevékenységüket nem szereplésként, hanem zenei szolgálatként fogják fel. A kórus repertoárján több orgonakíséretes mű is szerepel, ma este javarészt ezekből hallhatunk. Mivel az együttes vezetője egyben az orgonakísérő is, ezért a vezénylésben a másodkarnagy van segítségére. Ezt a feladatot korábban Kosóczkiné dr. Jendrék Ágnes töltötte be, 2011 óta Petz Gáborral együtt Kosóczki Tamás vezeti a kórust.


 

2017. augusztus 5. szombat 19 órakor
a Páduai Szent Antal (Barátok) templomban,
nyári hangverseny

Vendégeink:
Kristófi János Zsigmond
orgonaművész, a nagyváradi székesegyház orgonistája és
Osztrosits Eszter
2017. évi Fischer Annie ösztöndíjas hegedűművész

 A meghívó "nyomtatóbarát" letöltése

Kristófi János Zsigmond zongoratanulmányait hat évesen kezdte szülővárosában, Nagyváradon. 1984-ben Buzás Pál tanítványaként érettségizett Kolozsvárott. 1987 óta a nagyváradi székesegyház orgonistája. Mestere az orgonajáték elsajátításában Szathmáry Lilla. 1991-96 között végezte orgonatanulmányait Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémián Gergely Ferencz osztályában. Az egyetemi oklevél megszerzése óta a Partiumi Keresztény Egyetem  oktatója. A világ sok országában lépett fel már (Magyarország, Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Finnország, Málta, Norvégia, Izland, Kanada), és rendszeres vendége az erdélyi orgonakoncert sorozatoknak is (Medgyes, Segesvár, Brassó, stb.). 1995-ben alakítja meg zeneszerető fiatalokból kórusát, mely 2002-ben Michael Haydn nevét veszi fel. Együttese két ízben is meghívást nyer az olaszországi Loretóba, illetve két alkalommal a salzburgi dómba. 2007-ben szerzett egyházzenei doktorátust a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Nagy megtiszteltetés érte 2011-ben, amikor a nagymúltú váradi székesegyházi ének- és zenekarának karnagya lett.

***

Osztrosits Eszter a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanult, Kokas Katalin növendékeként. 2015-ben diplomázott Beethoven hegedűversenyével a Zeneakadémia nagytermében. Szólistaként játszott többek között az Osztrák-Magyar Haydn zenekarral, a Failoni kamarazenekarral, a Camerata pro musica kamarazenekarral és a Savaria Szimfonikus zenekarral. 2012-ben a szombathelyi Rotary klub neki ítélte a Kiss Sándor művészeti díjat. 2014-ben az Országos Zathureczky hegedűversenyen  Különdíjjal , a Dohnányi Ernő Kamarazenei versenyen pedig nívódíjjal jutalmazták. Ugyan ebben az évben Erasmus ösztöndíjjal Németországban, Hannoverben tanult Ulf Schneider osztályában. 2015-ben tagja volt a neves Európai Unió Ifjúsági zenekarának. Tanárai voltak és akik nagyban hatottak rá: Brandiszné Szép Emőke, Kalló Zsolt, Kelemen Barnabás, Keller András, Wagner Rita, Gulyás Márta, Devich Sándor, Rácz Zoltán, Vashegyi György.

2017. szeptember 2. szombat 19 órakor
a Páduai Szent Antal (barátok) templomban
nyárbúcsúztató hangverseny

Vendégeink:
Kovács Szilárd
orgonaművész, a Pécsi Bazilika Zeneigazgatója, és

Duleba Lívia
2017. évi Fischer Annie ösztöndíjas fuvolaművész

 

 A meghívó "nyomtatóbarát" letöltése

Kovács Szilárd 1976-ban született Karcagon. Felsőfokú zenei végzettségeit (orgonaművész, -tanári [2001], egyházzenész [2002] és zeneelmélet-tanári diploma [2003]) a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán szerezte meg, majd posztgraduális orgona-tanulmányokat folytatott a bécsi Zeneakadémián (2008). A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Zongora Tanszékén orgona főtárgyat, a Zeneelmélet Tanszéken zeneelmélet főtárgyat, illetve az Egyházzene Tanszéken liturgikus improvizációt oktatott 2003-2014-ig. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézetében oktat orgona főtárgyat és zeneelméletet. Kilenc évig volt a debreceni Megtestesülés templom kántora (2004-2013). 2013. szeptember 1-től a Pécsi Bazilika orgonista-zeneigazgatója, ahol a kántori, orgonista és szervezői feladatokat látja el. Legkiemelkedőbb szakmai eredménye az 1999-ben Budapesten megrendezett Liszt Ferenc Nemzetközi Orgonaversenyen elért harmadik helyezés, amellyel a mezőny legjobb magyar versenyzőjeként szerepelt. (A zsűri a második díjat nem adta ki.) 2002-ben és 2003-ban elnyerte a Fischer Annie Zenei Előadóművészi Ösztöndíjat, 2007-ben pedig neki ítélték a Debrecen Kultúrájáért Díjat. 2014-ben a „Nagy hálát adjunk az Atyaistennek” című kórusművével egy a Magyar Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága által kiírt zeneszerzői pályázaton ért el harmadik helyezést. Saját improvizációit papírra vetette, amelynek hozadékaként 2007-ben jelent meg a Laudate Dominum című előjáték és intonáció gyűjteménye. A kötet negyven egyházi énekekhez kapcsolódó liturgikus tételt tartalmaz, és egyaránt megkapta az egyházi jóváhagyást, illetve az OMCE ajánlását. Kovács Szilárd tudományos szempontból is vizsgálta a zenei improvizációt – főként a liturgikus orgona-improvizációt – és annak tanítási lehetőségeit. Kutatásának középpontjában Johann Sebastian Bach nagyszabású orgonaciklusa: az Orgelbüchlein állt. "Orgelbüchlein mint az improvizáció iskolája " című doktori disszertációját a Jyväskylä-i Egyetemen 2011-ben védte meg. Az improvizációs modellek feltárásán és a didaktikai sorrend kialakításán túl, disszertációban helyet kapott az „O Traurigkeit, o Herzeleid” BWV Anh. I. 200 korál rekonstrukciója is, a másfél ütemes Bach töredéket ő fejezte be 2010-ben. Első önálló CD lemeze 2009-ben jelent meg, amellyel mint előadóművész és mint zeneszerző is a nagynyilvánosság elé lépett (Organum Incarnationis). Zenei érdeklődése szerteágazó: a Bach előtti repertoár éppúgy érdekli, mint J. S. Bach művei, vagy a zenei romantika, illetve a 20-21. századi orgonairodalom.

*** 

Duleba Lívia a világ számos országában koncertezett már szólistaként és zenekari szólófuvolistaként, dolgozott többek között a Göttingeni Szimfonikus Zenekarral, a Magyar Állami Operaház Zenekarával,  a Concerto Budapesttel, az UMZE kortárs zenei együttessel, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, a Müncheni Kamarazenekarral, a Detmoldi Kamarazenekarral, az Európa kamarazenekarral és a Brandenburgi Állami Zenekarral, olyan nagyszerű karmesterek irányítása alatt mint Nicolaus Hartnoncourt, Hamar Zsolt, Medveczky Ádám, Howard Griffith, Takao Ukigaya, Kevin Griffith, Kocsis Zoltán, Rácz Zoltán, Kai Bumann, Christoph König, Boris Schäfer,Kobayashi  Ken-Ichiro  és Ariel Zuckermann. Nagyhírű zenei versenyek díjazottja volt, díjat nyert többek között a Concertino Praga Nemzetközi Zenei Versenyen, az Anton Eberst Nemzetközi Fuvolaversenyen (Novi Sad), Kuhlau Nemzetközi Fuvolaversenyen (Uelzen), VI. Michael Spisak Nemzetközi Zenei Versenyen (Katowice), a Kiejstut Bacewicz Nemzetközi Kamarazenei Versenyen (Lodz), VI. Krakkói Nemzetközi Fuvolaversenyen és a Guanghzou-i III. Nicoet Nemzetközi Fuvolaversenyen. Duleba Lívia a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után 2016 decemberében kitüntetéssel diplomázott Prof. Bálint János szólista osztályában a Detmoldi Egyetemen, tudását olyan kiváló művészek mellett fejlesztette, mint  Emilio Galante, Ittzés Gergely, Matuz, István, Adorján András, Emmanuel Pahud, Dejan Gavric, Gyöngyössy Zoltán, James Galway, Matej Zupan, Gaby Pas-van Riet, Philippe Benoit, Carlo Jans, Gudrun Hinze, Ulrich Koella, Ingo Goritzki, Clara Andrada de la Calle. Fiatal kora ellenére már számos elismerés érte, 2010-ben beválogatták az Európai Únió kiemelt tehetségek számára létrehozott programjába, ezt követően a Crescendo Summer Institut kiemelkedő tehetségeként bemutatkozhatott a Zempléni Fesztiválon, valamint nagy sikerrel szerepelt a Mondsee Fesztiválon és a Bayreuth-i játékokon. A művésznő a magyar államtól elnyerte már a  Köztársasági Ösztöndíjat és 2017-ben másod ízben a Fischer Annie Ösztöndíjat. Legutóbb a Deutscher Musikrat zenei versenyen ért el kimagasló eredményt, mely ösztöndíj anyagi támogatást és fellépési lehetőséget nyújt számára. Pályafutását a YAMAHA kiemelten támogatja és figyelemmel kíséri,  koncertjein egy ezüst mesterhangszeren játszik, melyet a cég Adorján András fuvolaművésszel közösen fejlesztett ki.


2017. szeptember 30. szombat 19 órakor
 a Szent Péter és Pál (belvárosi) templomban,
zenei világnapi jótékonysági hangverseny az
orgona teljes felújításának javára

Vendégeink:
Kapitány Dénes
orgonaművész, a zirci Ciszterci Apátság
orgonistája és a bajai

Ad Libitum Kórus
Vezényel:
Pethőné Kővári Andrea
karnagy

 A meghívó "nyomtatóbarát" letöltése

Kapitány Dénes orgonaművész, aki tanulmányait a kalocsai Főszékesegyház orgonaművészénél, Leányfalusi Vilmosnál kezdte, majd a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában Virágh Endre és Mátyus Gabriella orgonaművészek irányításával folytatta. A debreceni Zeneművészeti Főiskolán Hollai Keresztély és Karasszon Dezső orgonaművészek voltak mesterei. Az orgona mellett a zongora szakot is elvégezte. Elhivatott pedagógiai munkája tanítványainak zeneiskolai oktatásában, a diákok eredményeiben is megnyilvánul. Szakmai tanácsadással és animátori munkájával segíti a Zircen és környékén élő gyermekek zenei fejlesztését. Tanári munkásságát számos különdíjjal jutalmazták, sőt két ízben tanítványai versenyfelkészítésében nyújtott kimagaslóan eredményes munkájáért a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elismerő oklevelét vehette át. Nemcsak az általános zenei (hangszeres) nevelést és ízlésformálást tekinti feladatának, hanem tehetséges tanítványait igyekszik a zenei pályának megnyerni, kinevelni a jövő művészeit és tanárait. Rendszeresen ad koncerteket. 1999 őszétől a zirci Ciszterci Apátság orgonistája és az apátsági koncertsorozat szervezője. Az utóbbi években 4 CD felvétele jelent meg, melyeken a templom két orgonáját mutatja be. Hosszú ideje kutatja a híres magyar orgonaművész Antalffy-Zsiross Dezső műveit, melyeknek jó részét felvételre játszotta.

 ***

A bajai Ad Libitum Kórus 1991-ben alakult Pethőné Kővári Andrea vezetésével. Az azóta eltelt években a kórus számos szép sikert ért el. Hazai és nemzetközi kórusversenyeken végeztek az első helyek valamelyikén, önálló stúdiókoncerteket adtak a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Felléptek Baja testvérvárosaiban, Waiblingenben, Argentanban, Marosvásárhelyen és Zomborban. 2008-ban Grazban részt vettek a nagyszabású nemzetközi kórusolimpián. A hazai énekkarok minősítési rendszerében 2010-ben az amatőr kórusok által megszerezhető legmagasabb fokozatra, az Ars Maxima címre tartotta érdemesnek az együttest a zsűri. Második CD-lemezüket megalakulásuk 20 éves jubileuma alkalmából 2011-ben készítették el. Az elmúlt években operaelőadások résztvevője is lehetett a kórus. 2015-ben a Pécsett megrendezett Europa Cantat fesztiválon két műhely munkájában is ott lehettek a kórus tagjai. Az együttes karnagya szakmai tevékenységéért több elismerésben is részesült - ezek közül kiemelkedik a 2006-ban átvett Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje, valamint a Baja Városért kitüntetés.


2017. október 21. szombat 19 órakor
a Szent Péter és Szent Pál (Belvárosi)
templomban, őszi jótékonysági
hangverseny a belvárosi orgona teljes
felújításának céljára

A hangverseny előadói:
Kosóczki Tamás
orgonaművész, a bajai belvárosi templom orgonistája, és
Kovács Birkás Tamara
hegedű előadóművész

 

 A meghívó "nyomtatóbarát" letöltése

Kosóczki Tamás felsőfokú zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte: Szegeden, illetve Budapesten. Pályafutása során tanárai voltak: Leányfalusi Vilmos, dr. Csanádi László, Lantos István, dr. Karasszon Dezső és dr. Ruppert István. Budapesten, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2010 ősszén tartotta doktori hangversenyét, valamint ezt követően védte meg doktori értekezését, melyet a XX. század első felében tevékenykedő jelentős magyar orgonatervező-szakértők diszpozícióiról (orgonaterveiről) írt. A művész-doktori (DLA) fokozatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Mestertestülete Summa cum laude minősítéssel ítélte meg számára. Tanári pályáját 1999-ben Békéscsabán a Művészeti Szakközépiskolában kezdte, majd egy évig a váci zeneiskolában tanított, 2008 óta a bajai Liszt Ferenc AMI orgona és zongora tanára. Oktatóként 2010 szeptembere óta a bajai Eötvös József Főiskolán tevékenykedik, főiskolai docens. A bajai Belvárosi Orgonaesték sorozatot 1998-ban alapította meg. 2003 óta a bajai belvárosi templom orgonistája. 2002-ben elnyerte a Köztársasági ösztöndíjat, 2005-ben és 2006-ban pedig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Fischer Annie ösztöndíjat. Koncertező művész, hazánk nagyvárosaiban rendszeresen ad hangversenyeket, valamint külföldön is, idáig Ausztriában, Németországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában élvezhette játékát a közönség.

***

Kovács Birkás Tamara Szabadkán született, zenei tanulmányait szülővárosában kezdte a Szabadkai Zeneiskola tanulójaként. Hangszerének a hegedűt választotta, tanárai Pekár Lilla és Pekár Tibor voltak. A középiskolai évek során Bicskei Zita hegedűtanárnő tanszakába került. A klasszikus hegedű szak mellett a zeneelmélet szakot is elvégezte a Szabadkai Zeneiskola Középiskolai Tagozatán. Tanulmányai során zenekari táborokban és mesterkurzusokon vett részt és tagja volt a Szabadkai Filharmóniának. 2010-ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karára, Dr. S. Dobos Márta Verona volt hegedűtanára. 2013-ban klasszikus hegedűművész főiskolai végzettséget szerzett, 2015-ben pedig elvégezte a hegedűtanári mesterfokozatot. 2015 szeptemberétől napjainkig a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hegedűtanáraként tevékenykedik emellett a Szent László ÁMK Lukin László Ének-Zenei Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájában is hegedűt tanít.

 


 Vendégeink voltak 1998-tól:

Alföldy-Boruss Csilla
Almásy László Attila
Ágost Gabriella
Áment Lukács OSB
Balatoni Sándor
Balogh Lázár
Bartl Erzsébet
Bednarik Anasztázia
Csanádi László
Deák László
Dergez Zoltán
Déri András
Diósi Tamás
Dudás Nóra
Elekes Zsuzsa
Ella István
Enyedi Pál
Fanton Giovanni
Fassang László

Finta Gergely
Friedler Magdolna
Gesztesi-Tóth László
Hock Bertalan
Horváth Márton
Jakab Hedvig
Kapitány Dénes
Karasszon Dezső
Karosi Bálint
Kecskés Mónika
Király Csaba
Kárpáti József†
Kéménczy Antal
Kiss Zoltán
Kosóczki Tamás
Kovács Levente
Kovács Róbert
Kovács Szilárd
Kováts Péter 

Kővári Péter
Kuzma Levente
Lantos István
Leányfalusi Vilmos
Lozsányi Soma
Lozsányi Tamás
Lukin László†
Mátyus Gabriella
Mali Katalin
Méhes Balázs
Mészáros Zsolt Máté
Nagy László Adrián
Nagy Péter
Pálúr János
Passuello Alessandro
Perneczky Balázs
Révész László
Réz Lóránt
Ruppert István 

Sárosi Dániel
Sebestyén János
Sirák Péter
Solymosi Ferenc
Spányi Miklós
Szabó Balázs
Szabó Imre
Szamosi Szabolcs
Szotyori Nagy Gábor
Teleki Miklós
Trajtler Gábor
Tóka Ágoston
Varga László
Váradi Antal
Virágh András
Virágh András Gábor
Vojtovics Tímea
Zászkaliczky Tamás

A sorozat szerkesztője: Dr. Kosóczki Tamás

Támogatónk: Baja Város Képviselő-testületének Kulturális,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága

A HANGVERSENYEKRE A
BELÉPÉS DÍJTALAN, DE
ADOMÁNYOKAT KÖSZÖNETTEL
ELFOGADUNK, A SZERVEZÉS
KÖLTSÉGEIRE!