Az Angster József és fia orgonagyár Baja-Belváros egyházközségétõl az elsõ megrendelést 1904 május 6.-án kapta. A tervezet egy 16 regiszteres kétmanuálos orgona volt, mely 7120 Koronába került. Diszpozíciója a következõ:
 
 

    I. Manuál (C-f ´´´) 54 billentyû
1. Pricipal 8´
2. Bourdon 16´
3. Fluteharm 8´
4. Gamba 8´
5. Bourdon 8´
6. Flauta 4´
7. Pr. Octáv 4´
8. Mixtura 2 2/3´ 4sor
II. Manuál (C-f ´´´) 54 billentyû
 9. Salicional 8´
10. Aeoline 8´
11. Flautatibia 8´
12. Dolce 4´
 
 
Pedal (C-d´) 27 billentyû
13. Violon 16´
14. Subbas 16´
15. Apertabass 8´
16. Cello 8´
 
 

A második manuál sípjai redõnyben voltak. A játékasztalon található volt még Manual copula, Pedal copula az I. manual számára, Pedal copula a II. manual számára, Octav copula az I. manual számára, Redõnytalp, és P, Mf, F, FF, Plenum és Kiváltó kapcsolók. Az orgona traktúrája pneumatikus volt. Ez a hangszer az Angster orgonagyár 460. opusszámú hangszere volt.
 
 

A templom második
Angster orgonája.

Az 1904-ben épült orgonát a készítõ gyár 1936-ban újjáépítette, Schmidthauer Lajos orgonamûvész tervei szerint. Felhasználták a régi orgona sípjait, szélládáit és a szekrényét. Az átépítés 8680 pengõbe került. Diszpozíciója a következõ:
 

I. Manuál Fõmû (C-f´´´) 54 billentyû
1. Bourdon 16´
2. Principal 8´
3. Bourdon 8´
4. Salicional 8´ (Új regiszter)
5. Oktav 4´
6. Flauta 4´
7. Zúgóquint 2 2/3´ 2 sor (A régi Mixtúrából)
8. Tercmixtura 2´ 4 sor (A két régi, és két új sor)
9. Cor anglais 8´(Új regiszter "felcsapó" nyelvsípok)
 

Elõtérben az Angol kürt 8', háttérben a Cymbel 1 1/3', a Flautino 2' és a Nasat 2 2/3'-as regiszterek sípjai.


 II. Manuál Redõnymû (C-f´´´) 54 billentyû
10. Kürtprincipal 8´ (Új regiszter)
11. Gamba 8´ (Új regiszter)
12. Vox coelestis 8+8´ (Új regiszter)
13. Flauta tibia 8´
14. Fl. oktaviante 4´ (a régi Flûte harmonique, és 1 oktávnyi új síp)
15. Viola 4´ (Új regiszter)
16. Nazát 2 2/3´ (Új regiszter)
17. Flautino 2´ (Új regiszter)
18. Cymbel 1 1/3´ 4x (Új regiszter)
19. Trompet harmonique 8´(Új regiszter "felcsapó" nyelvsípok)
20.Vox humana 8´ (Késõbb került beépítésre "felcsapó" nyelvsípok)
 
 
Pedálmû (C-d´) 27 billentyû
21. Violon 16´
22. Subbass 16´
23. Bourdonbass 16´ (Új regiszter)
24. Apertabass 8´
25. Cello 8´
26. Koralbass 4´ (Új regiszter)
27. Erdeifuvola 2´ (Új regiszter)
28. Posaune 16´ (Új regiszter "felcsapó" nyelvsípok)
29. Cornopean 8´ (Transzmisszió, az I. manuálról.)
 
 
 
 

Az Angster orgonagyártól az átadáskor nem vették át a hangszert!!! Mivel nem a mûvészeti szakértõ (Schmidthauer Lajos) elvárása szerint készítették  és az orgona belsõ felépítését és a játszóasztalt sem. A belsõ felépítésben a manuálmûvek elhelyezése volt a probléma, mivel a Redõnymû a Fõmû mögé került, és alig hallatszott ki a hangja, a mögötte található Pedálmûrõl nem is beszélve. A hibák orvoslásául az orgonaházat bõvítették kétoldalt - ami természetesen további költségeket jelentett- és így a két manuálmû egymás mellé kerülhetett. Ezen kívül a kivitelezõ cég a Hegedûprincipál 8´ regisztert saját költségén kicserélte -mivel a korábbi sípsor túl szûkre lett méretezve. (A Hegedûprincipál ma is az orgona egyik legszebb hangú regisztere.) A pedál pedig leghátul maradt, sajnos igen elõnytelenül.A második manuál sípjai redõnyben voltak, illetve vannak. Két sor kombináció, az egyik osztott volt. Ferde kopulák: I+II super, I+II sub, P+II super. A játékasztalon található volt henger, redõnytalp; Nyelvek el, Pleno, Tutti stb. kapcsolók. A hangszer traktúrája pneumatikus volt, és elektromos fúvómotorral üzemelt. A Baja-belvárosi templom orgonája az Angster cég op. 1125-ös hangszere.


 
 
 

A Baja-belvárosi Templom orgonájának jelenlegi hangképvázlata.
 

 

Az orgona az 1980-as évek elejére szinte használhatatlanná vált. Többször javították, szerencsétlen átépítéseket végeztek, szélládákat áthelyeztek, a játszóasztal helyét változtatták, mivel idõ közben beköltözött a szú. Bezedeki Márton az 1980-as évek elsõ felében végzett munkálatokat az orgonán. Ekkor alakították át elektropneumatikussá a vezérlését. Továbbá végeztek több ma már nem beazonosítható átalakítást, amelyet az õ mûködésük idejére tehetünk. Pl.: A Mixtúra sorainak átalakítása -mivel ma nem Tercmixtúraként szól, és a prospekt alatti folyosó kialakításának az ideje is kétséges. Az utolsó átépítésre 1986-ban került sor. Keve József hangszerész, orgonakészítõ mester tette használhatóvá az orgonát, és építettek egy új játszóasztalt Laukhuff alkatrészek felhasználásával. Ekkor bõvítették ki a manuálokat a´´´-ig, és a pedált F´-ig. A diszpozíciót módosították Gergely Ferenc orgonamûvész elképzelései szerint a következõképpen:
 
 

Pedál (C-f ´) 30 billentyû
1. Violon 16´
2. Subbass 16´
3. Apertabass 8´
4. Gedackt 8´ (A Bourdonbass 16´-ból vágva.)
5. Quintbass 5 1/3´ (A Cello 8´-ból vágva.)
6. Koral 4´
7. Waldflõte 2´
8. Posaune 16´
9. P+I
10.P+II
11.P+II Super
 
 
I. manuál Fõmû (C-a´´´) 58 billentyû
12. Bourdon 16´
13. Principal 8´
14. Bourdon 8´
15. Salizional 8´
16. Oktav 4´
17. Flõte 4´
18. Rauschpfeiffe 2 2/3´ 2x
19. Mixtura 2´ 4x
20. Trompette 8´ (A redõnymûbõl áthelyezve.)
21. I+I Super
22. I+II
23. I+II Sub
24. I+II Super

 


Elõtérben a Trombita 8' -as regiszter, háttérben a pedál sípjai. 
II. manuál Redõnymû (C-a´´´) 58 billentyû
25. Hornprincipal 8´
26. Gamba 8´
27. Vox coelestis 8´
28. Flauta tibia 8´
29. Viola 4´
30. Flõte 4´
31. Nasat 2 2/3´
32. Flautino 2 ´
33. Terz 1 3/5´ (A Vox coelestis egyik sorából vágva.)
34. Cymbel 1 1/3´ 4x
35. English horn 8´ (A fõmûrõl áthelyezve.)
36. Vox humana 8´
37. Tremolo
 
 

Pisztonok:
 

Bal oldal:

                       Gen.kop.     Man 16´ab     Zungen ab     Crescendo ab

                                  P+II                  P+I                 I+II
:

 Középen:                      Henger             Redõnytalp
 
 

Jobb oldal:

                                Auslöser            A komb.         B komb

                                            Pleno           Tutti         Hand reg. zu.
 
 

A  játékasztal.

 
 
Helyszíni szemle, és irattári kutatások alapján készítette: Kosóczki Tamás